Χάρτης περιοχής με τις τοποθεσίες των γηπέδων.

Γήπεδο Ακαδημίας/Ηρακλή στη Ροδίτσα Λαμίας (χόρτο)

Γήπεδο ΕΠΣΦ στον Γοργοπόταμο (πλαστικό)

Γήπεδο Κρικέλλου (χόρτο και πλαστικό 5x5)

Γήπεδο Αμουρίου (πλαστικό)