ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ  4-5-6-7/5/2016


ΗΛΙΚΙΕΣ :  ΑΠΟ 1999- 2002   11 v 11                  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  2 χ  40’
    ΑΠΟ 2003- 2004   11 v 11                 ΔΙΑΡΚΕΙΑ   2 χ  30’
    ΑΠΟ 2005- 2006   8+1  v  8+1          ΔΙΑΡΚΕΙΑ   2 χ  30’
                    ΑΠΟ 2007- 2010   8+1  v  8+1           ΔΙΑΡΚΕΙΑ   2 χ  25’ΠΕΜΠΤΗ   5/5/2016                     ΠΡΩΪ

10.00-11.30  ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (03-04)  -  Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (04) - ΑΙΑΝΤΑΣ  (04)            Ε.Π.Σ.Φ
11.30-13.00  ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (06) - Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ(06)    -  ΑΙΑΝΤΑΣ   ( 06)               Ε.Π.Σ.Φ
11.30-12.30  ΑΜΦΙΣΣΑ ’94  (05-06)                 -  ΑΙΑΝΤΑΣ   (05- 06)          Ε.Π.Σ.Φ
12.30-13.30  ΑΜΦΙΣΣΑ ’94  (05-06)                 -  Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (05 Β’)      Ε.Π.Σ.Φ
13.00-14.00  ΑΙΑΝΤΑΣ (08)                              -  Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (08)           Ε.Π.Σ.Φ

ΠΕΜΠΤΗ  5/5/2016                      ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.00-19.00  ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ (01-02)   - ΑΙΑΝΤΑΣ (01-02)  -  Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (01-02)   ΚΡΙΚΕΛΟ 
19.00-20.00  ΚΡΙΚΕΛΟ (08-09)                        -  Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (09)         ΚΡΙΚΕΛΟ


18.00-19.00  ΑΙΑΝΤΑΣ (07)      -  Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (07)                                   Ε.Π.Σ.Φ.
18.00-19.00  ΑΜΦΙΣΣΑ ’94  (07-08)                 -  Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (08)           Ε.Π.Σ.Φ.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/5/2016             ΠΡΩΙ

10.00-11.00  ΑΤΑΛΑΝΤΗ (03-04)                     -  Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (04)       ΚΡΙΚΕΛΟ       
11.00-12.00  ΚΡΙΚΕΛΟ  (04-05)                         - Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (05 Β’)   ΚΡΙΚΕΛΟ    
12.00-13.00  ΚΡΙΚΕΛΟ  (06-07)                         - Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (07)        ΚΡΙΚΕΛΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/5/2016             ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.00-18.00  ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (99-00)       - Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (99-00)      Ε.Π.Σ.Φ.
18.30-19.30  ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (03)            - Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (03)            Ε.Π.Σ.Φ.
19.30-20.30  ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (06)            - Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (06)            Ε.Π.Σ.Φ.
19.30-20.30   ΑΙΑΝΤΑΣ  (09-10)                     -   Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (09-10)      Ε.Π.Σ.Φ.      

17.00-18.00  ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ (03-04)               -  ΑΤΑΛΑΝΤΗ (03-04)     ΚΡΙΚΕΛΟ
18.00-19.30  ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ (05-06)               -  Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (05)        ΚΡΙΚΕΛΟ


ΣΑΒΒΑΤΟ   7/5/2016                                 ΠΡΩΙ

09.30-11.00   ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (99-00)       -  ΑΙΑΝΤΑΣ  (99-00)        ΑΜΟΥΡΙ
11.00-12.00   ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (03)            -  ΑΙΑΝΤΑΣ  (03)             ΑΜΟΥΡΙ
12.00-13.00   ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (06)            -  ΑΙΑΝΤΑΣ  (06)             ΑΜΟΥΡΙ

12.00-13.30   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (01-02)               - Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (01-02)  ΚΡΙΚΕΛΟ   
13.30-14.30   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (09-10)               - Α.Π. ΛΑΜΙΑΣ (09-10)  ΚΡΙΚΕΛΟ

12.00-13.00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (03-04)               -  Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (03)         Ε.Π.Σ.Φ.   
13.00-14.00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (05-06)               -  Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (05)         Ε.Π.Σ.Φ.  
13.00-14.00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (07-08)               -  Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (07)         Ε.Π.Σ.Φ.

10.00-11.00   ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (03-04)     -  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (03-04)    ΡΟΔΙΤΣΑ
11.00-12.00   ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (05-06)     -  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (05-06)    ΡΟΔΙΤΣΑ
11.00-12.00   ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (07-08)     -  ΑΙΑΝΤΑΣ  (07-08)        ΡΟΔΙΤΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ   7/5/2016                               ΑΠΟΓΕΥΜΑ


17.00-18.00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (01-02)               -   ΑΙΑΝΤΑΣ  (01-02)       ΑΜΟΥΡΙ
18.00-19.00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (09-10)               -   ΑΙΑΝΤΑΣ  (09-10)       ΑΜΟΥΡΙ

17.00-18.00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (03-04)               -   ΑΙΑΝΤΑΣ  (03-04)        Ε.Π.Σ.Φ.
18.00-19.00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (05-06)               -   ΑΙΑΝΤΑΣ  (05-06)        Ε.Π.Σ.Φ.  
18.00-19.00   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (07-08)               -   ΑΙΑΝΤΑΣ  (07-08)        Ε.Π.Σ.Φ.


17.00-18.00   ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (03-04)                -   Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (04)          ΚΡΙΚΕΛΟ   
18.00-19.00   ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (05-06)                -   Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (05)          ΚΡΙΚΕΛΟ   
19.00-20.00   ΑΙΑΝΤΑΣ  (05  Β’)                    -   Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (05  Β’)   ΚΡΙΚΕΛΟ        

17.00-18.00   ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (03-04)                -   Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (03)          ΡΟΔΙΤΣΑ     
18.00-19.00   ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (05-06)                -   Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (06)          ΡΟΔΙΤΣΑ     
18.00-19.00   ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (07-08)                -   Α.Π.ΛΑΜΙΑΣ  (08)          ΡΟΔΙΤΣΑ