Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας

Αίαντας - Ακαδημία [0-1]