Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ» της ΟΠΑΠ Α.Ε. η επιστημονική  ομάδα του προγράμματος, που αποτελείται από παιδιάτρους, ψυχολόγους και διατροφολόγους, θα διεξάγει στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας μας επιστημονική ομιλία με θέμα "Γενικές Αρχές Παιδικής Υγείας, ψυχολογίας και διατροφής"

Τετάρτη 1 Ιουνίου, 17:00

Πρόγραμμα ομιλιών:

 
Διατροφή

Γιαννακάκη Ζωή Κ.
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές και τη ψυχογενή παχυσαρκία.

Ψυχολογία

Αναστασία Φρόντζου - Χρηστίδη
Σύμβουλος Σχέσεων, Παιδιού & Οικογένειας
Επιστημονική Συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

Η επιστημονική ομάδα θα παρέχει ενημέρωση - συμβουλευτική γονέων και προπονητών σε θέματα που άπτονται των ειδικοτήτων τους (υγεία, ψυχολογία, διατροφή)


Ιατρική

Παναγιώτης Χρηστίδης
Παιδίατρος