Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας

Οι εγκαταστάσεις της Ακαδημίας

Γήπεδα 5x5 και 7x7

 

 

 

Γήπεδο Ηρακλή Ροδίτσας/Ακαδημίας