Καμένα Βούρλα _ Ηρακλής Ροδίτσας / Ακαδημία [0-4]

Ηρακλής Ροδίτσας / Ακαδημία - Καλύβια [3-1]

Ηρακλής Ροδίτσας / Ακαδημία - Καλαπόδι [0-1]

Ηρακλής Ροδίτσας / Ακαδημία - Οπούντιος Μαρτίνου [0-2]

Σταυρός - Ηρακλής / Ακαδημία [2-3]