Την Τετάρτη 22/2/2017 στις 18:00 θα γίνει ενημέρωση των γονέων του τμήματος 2007 και στις 19:00 για το 2006.

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων σας.