Την Τετάρτη 7/12/2016 στις 18:00 θα γίνει ενημέρωση των γονέων του τμήματος 2008 και στις 19:00 για το 2009.

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων σας.